ผู้ว่าชลบุรีร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน ครั้งที่2

 

 

2 ผ่าน VideoConferenceผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคยศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัยศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาและการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน ครั้งที่ 2/2567

 

 

ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีนายณัฐพล รังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมฯ ในส่วนของจังหวัดชลบุรี มีนายอดิเรก อุ่นโอสถ ปลัดจังหวัดชลบุรี น.ส.อังศุมาลิน ฉัตรสุวรรณวารี อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีนายเดชาเรืองอ่อนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีนายชายชาญ เตโชทินกร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีนายอาวีระภัคมาตร์ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13(ชลบุรี)และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมการประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาแผนการบริหารจัดการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียมกลับไปยังพื้นที่หลุมฝังกลบในโรงงานที่จังหวัดตาก พร้อมทั้งติดตามผลการทดสอบการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียมกลับไปพื้นที่โรงงานที่เป็นหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัยประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การประสานงาน กำกับ ติดตาม และรายงานผล แนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่อสาธารณะและการชี้แจงสร้างความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่ และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจังหวัดชลบุรี พบกากแคดเมียมในโกดังเก็บสินค้า A4 และ A18 ของบริษัท อิฟง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 394/2 หมู่ 4 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ประมาณ น้ำหนักรวม 4,400 ตัน หรือประมาณ 2,740ถุงทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวเกี่ยวกับสารพิษที่จะส่งผลกระทบกับประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รอบๆโรงงานนายธวัชชัยกล่าวว่าขณะนี้ได้มีการประชุมเกี่ยวกับการขนย้ายกากแคดเมียมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมไปแล้ว 2 ครั้ง แต่ยังไม่ได้ข้อยุติ อย่างไรก็ตามตนเองอยากให้ขนย้ายออกจากพื้นที่ จ.ชลบุรีให้เร็วที่สุดเพื่อนำไปเก็บที่จ.ตากตามกำหนดการขนย้ายกำหนดไว้วันที่ 22 พฤษภาคมอย่างไรก็ตามอยากให้ย้ายพร้อมกรุงเทพฯ

 

 

และสมุทรสาครซึ่งจะได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง”ขณะนี้การย้ายกากแคดเมียมจะใช้รถบรรทุกขนและใช้ผ้าใบคลุมเห็นว่าไม่ปลอดภัยหากมีฝนตกลงมาอาจทำให้สารกากแคดเมียมรั่วไหลขณะที่ทำการขนย้ายจึงอยากให้ใช้รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอรทำการขนย้ายเพื่อความปลอดภัยส่วนเรื่องความวิตกกังวลของประชาชนในพื้นที่จ.ชลบุรียืนยันว่าไม่ต้องเป็นห่วงขณะนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้ลงพื้นที่ดูแลตลอดเวลาอย่างไรก็ตามโชคดีที่โรงงานดังกล่าวไม่มีการหลอมกากแคดเมียมจึงไม่มีมลพิษเกิดขึ้น”นายธวัชชัยกล่าวง

 

วิศาล แสงเจริญ
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี

You missed