นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

ลงพื้นที่ติดตามงานโดยวันนี้มาชมการวางท่อที่ชุมชนเดชาพัฒนา เนื่องจากฝนตกหนักน้ำจะไหลเข้าชุมชน เพื่อเป็นการป้องกัน ความทุกข์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ จึงได้เร่งดำเนินการ ให้แล้วเสร็จโดยไว

You missed