กกต. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบูรณาการเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาให้แก่ผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ณ.โรงแรมสึหราช ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ พล.ต.ต.สุทธิพงศ์ เป๊กทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมบูรณาการเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาให้แก่ผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 โดยมีนายนิยม จันทร์เยี่ยม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมกับเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

นายนิยม จันทร์เยี่ยม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดำเนินโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม เผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจจะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการการรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ขั้นตอนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา รวมถึงให้บุคคลที่สนใจจากกลุ่มอาชีพสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา เข้าสู่กระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ให้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

ซึ่งการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจจะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ คาดว่าจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเตรียมการ ไม่ว่าจะเป็นการขอรับใบสมัคร การกรอกใบสมัคร การเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครการแนะนำตัวผู้สมัคร ทำให้มีความพร้อมที่เข้ามาสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

 

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน

You missed