พิษณุโลก พล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 /ประธาน กบว.ทบ.3 ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองทัพภาคที่ 3 ระบบ AM ความถี่ 1116 KHz และ ความถี่ 1188 KHz ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และ ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองทัพภาคที่ 3

ระบบ AM ความถี่ 1377 KHz ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อให้กำลังใจ รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาระบบกระจายเสียงและภูมิทัศน์ สถานีวิทยุของกองทัพบกในจังหวัดพิษณุโลก โดยพันเอกเดชภพ บุญกะพือ ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารงานวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกที่ 3 ได้เชิญผู้บริหารสถานีและผู้ร่วมผลิตรายการร่วมให้การต้อนรับ ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก