กองทัพเรือ ชื่นชมทีมรถฉุกเฉินจังหวัดนครพนม คณะนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม และบุคลากรโรงพยาบาลนครพนม ที่ได้ให้การช่วยเหลือข้าราชการกองทัพเรือขณะหมดสติ

วันนี้ (20 มิถุนายน 2567) พลเรือตรี วีรุดม ม่วงจีน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า เมื่อเย็นของวันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายชยทัต สุวรรณา ทีมรถฉุกเฉินสยาม นครพนม และคณะนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีนครพนม 9 คนได้แก่

1. นางสาวชญานี ละม้าย
2. นายชญานันท์ มนตรี
3. นางสาวณัฐชยา นาคโคตร
4. นางสาวนพจิรา สามารถ
5. นางสาวนริษรา คำสุวรรณ์
6. นางสาวปริยดา จันทะขิน
7. นางสาวพรรษา นามลีลา
8. นายกฤชณภัทร นารถชมสา
9. นายพีรดนย์ สียา

ได้ให้การช่วยเหลือกำลังพลของกองทัพเรือนายหนึ่ง ซึ่งนอนหมดสติอยู่บริเวณริมเขื่อนถนนสวรรค์ชายโขง อำเภอนครนครพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ผู้ป่วย มีบาดแผลบริเวณศีรษะ ไม่มีชีพจร โดยได้ทำการ CPR หัวใจและประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1669 ขอสนับสนุนรถพยาบาลเข้ารับตัวผู้ป่วย พร้อมทั้งได้ทำการกระตุ้นหัวใจด้วยเครื่อง AED จนผู้ป่วยกลับมามีชีพจรอีกครั้ง และรถโรงพยาบาลนครพนมได้นำส่งผู้ป่วยไปยังห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลนครพนม เพื่อทำการรักษาตัวในระดับที่สูงขึ้นตามลำดับ ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

กองทัพเรือขอชื่นชมผู้ที่ให้การช่วยเหลือทุกท่าน รวมถึงบุคลากรของโรงพยาบาลนครพนม อัน เป็นการแสดงถึงความเสียสละในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในทันทีซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานโฆษกกองทัพเรือ
สุเทพ หันจรัส ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครพนม รายงาน

You missed