หมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

ชุมพร-พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ชุมพร-พลเอก กัมปนาท …

คณะอนุกรรมาธิการประชุมพิจารณาศึกษาการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ทางด้านรองประธาน สส.ทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด นครสวรรค์เขต 2 พรรคเพื่อไทยได้จี้ถามถึงเรืองขอให้กรมชลประทานช่วยสูบน้ำให้ ชาวนา”ฟรี”

คณะอนุกรรมาธิการประช…

“ป.ป.ช. น่าน ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตามการออกเอกสารสิทธิที่ดิน บริเวณที่ดินตามแนวแม่น้ำย่าง ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน”

“ป.ป.ช. น่าน ร่วมประ…

คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี(นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค) รับขัอเสนอจังหวัดมุดดาหารของบกลางฯ ปรับปรุงตลาดอินโดจีน สู่การพิจารณาในระยะเร่งด่วน

คณะทำงานรองนายกรัฐมน…

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐานเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาทั้งในระดับชาติ และระดับพื้นที่

การอบรมเชิงปฏิบัติกา…

นายรวี เล็กอุทัย ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เป็นประธานประชุมพิจารณาศึกษาการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

นายรวี เล็กอุทัย ประ…

You missed