ผู้เขียน: WUTHIPHONG

นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคท้องที่ไทย ร่วมพิธีปิดงาน ปลูกหน่อพุทธบุตร สืบพระศาสนาสู่แดนพุทธภูมิ”

วันที่ 14 มกราคม 256…

จังหวัดชลบุรีกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้วิถียั่งยืนจังหวัดชลบุรีตามนโยบายรัฐบาลในแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรีกิจกรรม…

ศรีสะเกษ มูลนิธิวัดป่าพิมลถวายปัจจัยแด่เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบ “กองบุญสุขภาวะพระภิกษุสามเณรอาพาธจังหวัดศรีสะเกษ”

ศรีสะเกษ มูลนิธิวัดป…

ม.เจ้าพระยา จัดพิธีประสาทปริญญาบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ม.เจ้าพระยา จัดพิธีป…

ผู้ช่วยเลขาธิการ สอ.บต. ลงพื้นที่ อ.ยะหา สร้างขวัญกำลังใจเยี่ยมเยียนบ้านของ ด.ญ.นาเดีย แยแล เนื่องจากวันเด็กปีนี้น้องมีพี่ชายพิการตั้งแต่กำเนิด

อับดุลหาดี/ยะลา/14 ม…

You missed