เดือน: กุมภาพันธ์ 2024

คติธรรมยามเช้าพระธรรมวชิรธีรคุณ รศ.ดร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์พระอารามหลวงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

คติธรรมยามเช้าพระธรร…

ชาวชลบุรีรวมใจเป็นหนึ่งเดียว ใส่เสื้อสีม่วง ถวายกำลังใจแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชาวชลบุรีรวมใจเป็นหน…

You missed