เดือน: กุมภาพันธ์ 2024

“ชมคลิป”สส.บัญชา เดชเจริญศิริกุล :อภิปรายเร่งแก้ปัญหาผู้ประกอบการขนส่งโดยขอให้ทางกฎหมายขนส่งทางบก ผ่อนผันและป้องกันการเรียกร้องการรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐ กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร

สส.บัญชา เดชเจริญศิร…

พระศรีญาณวิเทศกับเม้ก อภิสิทธิ์ รับโล่รางวัลเพศรีสะเกษชรศรีพฤทเธศวร ซึ่งสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมได้มีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2566

พระศรีญาณวิเทศกับเม้…

ชาวอยุธยาเตรียมเฮ…รมช.คมนาคม ยืนยัน เริ่มคลิกออฟสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูง มีนาคม ชี้ประโยชน์เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วน ไม่อยากให้ใช้เป็นประเด็นทางการเมือง

อยุธยา – ชาวอย…

ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค” รุ่นที่ 1 ภาคใต้

ประธานคณะที่ปรึกษารั…

You missed