(#)อำเภอดงหลวง(#)
จังหวัดมุกดาหาร

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอดงหลวง

เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
– เวลา 09.00 น. ร.ร.ชุมชนบ้านหนองบัว
– เวลา 09.30 น. อบต.หนองบัว

โดยมี ผอ.รร.ชุมชนบ้านหนองบัว นายก อบต.หนองบัวและคณะ กำนันตำบลหนองบัว กรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมงาน

You missed