ผู้ว่าฯนำทีม ทหาร ตำรวจ ปกครอง ตรวจเยี่ยมฐานทหารปฏิบัติการบ้านแปกแซม หน่วยกำลังป้องกันชายแดน พื้นที่กองกำลังผาเมือง เพื่อบำรุงขวัญและมอบสิ่งของให้กำลังพล

เชียงใหม่ / นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พลตำรวจโท กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ณ ฐานปฏิบัติการบ้านแปกแซม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลตรี ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง และผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีถึงความห่วงใยในการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดน และมอบขวัญและกำลังใจกำลังพลในพื้นที่ห่างไกล ผ่านระบบวีดีโอทางไกล ได้ขอบคุณกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทน ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แม่ทัพภาคที่3 ผู้บัญชาการตำรวจภาค5 ได้ร่วมมอบสิ่งของ และร่วมรับประทานอาหารกับกำลังพลทหารตามแนวชายแดนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ

ภายหลังจากนั้น ได้ร่วมประชุมติดตามการจับกุมยาเสพติดหลังการลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ผ่านระบบซูม กับนายกรัฐมนตรี และส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางนายกรัฐมนตรีได้ให้ทุกภาคส่วนเอาจริงกับการจัดการยาเสพติด เริ่มจากแหล่งต้นตอที่ลักลอบเข้ามาจากชายแดนภาคเหนือ โดยในปีงบฯ 67 ตรวจยึดของกลางได้ถึง 42 ล้านเม็ด แต่ผมขอให้ทุกภาคส่วนยังคงบูรณาการทำงานอย่างจริงจังต่อไป เพราะปริมาณยายังเยอะอยู่ พร้อมกับเข้าใจถึงความลำบาก และความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกท่านทุกคน แต่ผมขอให้ทุกคนมีกำลังใจครับ เดือนหน้าผมจะไปให้กำลังใจท่านอีก เราทำงานกันเป็นทีม ผมในฐานะผู้นำรัฐบาลจะยืนอยู่เคียงข้างทุกท่าน และพร้อมที่จะสนับสนุนยุทโธปกรณ์ต่างๆ ผมเชื่อว่า หากเราเดินไปข้างหน้าด้วยกันทุกอย่างจะต้องดีขึ้น และยาเสพติดจะต้องถูกกำจัดให้หมดไป

******************* นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

You missed