ผู้ว่าฯชุมพรเปิดฝายน้ำล้นชงเป็นแหล่งท่องเที่ยว รองรับจัดงานประเพณีสร้างรายได้ชุมชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเปิดฝายน้ำล้นคลองพะงัน ตำบลหินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง พร้อมชงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว รองรับจัดงานตามประเพณีประจำปีสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 ก.พ.67 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าฯจ.ชุมพร เป็นประธานเปิดฝายน้ำล้นคลองพะงัน หมู่ 5 ตำบลหินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยมีนายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม นายอำเภอท่าแซะ นายมนัส เนตรสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาร่วมงานในครั้งนี้
ทั้งนี้อบต.หินแก้ว ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาพื้นที่อบต.หินแก้วประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ จึงได้ดำเนินการสร้างฝายน้ำล้นคลองพะงัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกักเก็บน้ำและชะลอน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและเป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาสำหรับใช้ในครัวเรือนด้วย
ด้านนายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม นายอำเภอท่าแซะ กล่าวว่า โครงการฝายน้ำล้นได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้วประมาณกว่า 1 ล้านบาท ดำเนินการขุดลอกคลองลึกประมาณ 10 เมตร สามารถบรรเทาทุกข์แก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องภัยแล้ง และนำน้ำที่ได้ไปดำเนินการใช้เป็นน้ำอุปโภค บริโภคในครัวเรือน และเป็นแหล่งผลิตน้ำดิบเป็นน้ำประปาของหมู่บ้านได้
นายอำเภอท่าแซะ กล่าวอีกว่า ทางอบต.หินแก้ว มีแผนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล มีแหล่งน้ำที่สวยงามพื้นที่กว้างเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในอำเภอท่าแซะและพื้นที่ใกล้เคียงหรือประชาชนต่างจังหวัดชาวตำบลหินแก้วอำเภอท่าแซะยินดีต้อนรับ โดยมีร้านค้าชุมชนไว้คอยบริการ อีกทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ด้วย”

สำหรับกิจกรรมในพิธีเปิดฝายน้ำล้นคลองพะงัน อยู่ในชุมชนบางแกลบร่วมสร้าง มีการแสดงของกลุ่มสตรีตำบลหินแก้วจำนวน 18 คน ฟ้อนรำต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรด้วย เพลงสาวแหล่ และเพลงแวววับหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการทำฝายน้ำล้น หลังจากนั้นปลูกต้นรวงผึ้งและปล่อยปลาตะเพียนจำนวน 1 แสนตัวลงสู่คลองพะงันเป็นเสร็จพิธีผู้ว่าฯเดินทางกลับ

#เอกชนะ นวนละมัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจ.ชุมพร098-9515199