จังหวัดชลบุรี มทบ.14 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินี

 

มณฑลทหารบกที่ 14 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567
พลตรี ศิรช์ณรงค์ หลวงเทพนิมิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 เป็นประธานนำข้าราชการและครอบครัวในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย

 

 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล พระภิกษุสงฆ์รับบิณฑบาตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ในการนี้ เหล่าข้าราชการ ครอบครัว กำลังพลทุกนาย มุ่งแสดงออกด้วยความจงรักภักดี และล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะและความจงรักภักดี เป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกรไทยทั้งมวล

 

 

จึงขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดปกปักอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพร

 

ตราบกาลนาน วิศาล แสงเจริญ
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี

You missed