ผู้ว่ามุกดาหารร่วมพิธีเปิดงาน OTOP MID YEAR 2024 ภายใต้แนวคิด “หลากหลายผลิตภัณฑ์ สีสันภูมิปัญญาไทย”

 

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 15.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดงาน OTOP MID YEAR 2024 ภายใต้แนวคิด “หลากหลายผลิตภัณฑ์ สีสันภูมิปัญญาไทย” โดยมี นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน นางสาวศุภมาส อิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่

โอกาสนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และเยี่ยมชมนิทรรศการ,การสาธิตผลิตภัณฑ์ OTOP และเยี่ยมชมบูทสินค้า OTOP ของจังหวัดต่าง ๆ ภายในบริเวณการจัดงานดังกล่าว
สำหรับการจัดงาน OTOP MID YEAR 2027 ในปีนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “หลากหลายผลิตภัณฑ์ สีสันภูมิปัญญาไทย ” ระหว่างวันที่ 8-16 มิถุนายน 2567 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีเป้าหมายเพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ โดยการสร้างโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มทักษะในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และอาหารชวนชิม ตลอดจนผลิตภัณฑ์ OTOP ตามนโยบายของรัฐบาล ในการเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงสร้างการเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP แก่ผู้ประกอบการ OTOP ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมพิธีเปิดงานและได้เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดมุกดาหาร ทึ่เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในงาน รวมทั้งสิ้น 18 บูท ได้แก่
บูท OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 11 บูท บูท OTOP ประเภทของใช้ของฝากและของที่ระลึก โซน เส้นใยธรรมชาติ 1 บูท โซน Young OTOP 1 บูท
โดยมียอดรายได้ในงานฯ สะสม 2 วัน (ระหว่างวันทึ่ 8-9 มิ.ย.2567 )จำนวนทั้งสิ้น 749,205 บาท
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารยังเชิญชวนผู้สนใจเลือกซื้อสินค้าโอทอป จากมุกดาหาร ได้ในงานงาน OTOP MIDYEAR 2024 เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ชุมชน

#วิลาสินี เจริญสุข 0815926966

You missed