WEEKLY TOP

โครงการบ้านนาตาด-นาโปร่ง ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ ร่วมกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่า
“ชมคลิป” ผู้ว่าฯชุมพรเปิดฝายน้ำล้นชงเป็นแหล่งท่องเที่ยว รองรับจัดงานประเพณีสร้างรายได้ชุมชน
67ชุมพร-ผู้ว่าฯชุมพรเปิดฝายน้ำล้นชงเป็นแหล่งท่องเที่ยว รองรับจัดงานประเพณีสร้างรายได้ชุมชน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเปิดฝายน้ำล้นคลองพะงัน ตำบลหินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง พร้อมชงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว รองรับจัดงานตามประเพณีประจำปีสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน
อำเภอกระนวน ร่วบกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสนับสนุนนำผู้ป่วยเข้าบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด จำนวนผู้บำบัด 43 คน : ไม่หาย รักษาต่อจนหายตามสมัครใจของครอบครัวผู้ป่วยและชุมชน

สมุทรสงคราม# มูลนิธิสว่างเบญจธรรม สมุทรสงคราม จัดพิธีพะเก่ง นาย มนตรี เล็กวิจิตรธาดา ประธานมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม(เม่งกักเซี่ยงตั๊ว)พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ

#สมุทรสงคราม# มูลนิธิสว่างเบญจ…

แถลงข่าวความสำเร็จของงาน กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

แถลงข่าวความสำเร็จของงาน กิจกร…

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 32 มอบน้ำสะอาดจำนวน 6,000 ลิตร ช่วยเหลือภัยแล้งให้กับสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดลำปาง

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบ…

“ชมคลิป”สส.พีระเดช ศิริวันสาณห์ เขต5นครสวรรค์พรรคภูมิใจไทยได้รับมอบหมายจากท่านปธ.กมธ.การคมนาคม สส.ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ให้เป็น ปธ.อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาท่าอากาศยานของจังหวัดสุรินทร์

สส.พีระเดช ศิริวันสาณห์ เขต5นค…

คติธรรมยามเช้าพระธรรมวชิรธีรคุณ รศ.ดร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์พระอารามหลวงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

คติธรรมยามเช้าพระธรรมวชิรธีรคุ…

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic CPR & AED)” เพื่อเสริมศักยภาพให้บุคลากรในสังกัดฯ

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดโครงก…

You missed