Latest Post

ม บูรพาประชุมคณะกรรมการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรเสริมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2567 ผกก สภ.พบพระ เปิดยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ เดินทางเยือนกรุงฮานอย จังหวัดลางเซิน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และนครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2567 ลำปาง- บูรณาการหน่วยงานองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ตำรวจ สภ.กระนวน ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอกระนวน ตรวจกวดขันวินัยจราจร เพื่อป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน และ รักษาความสงบเรียบร้อยป้องปรามอาชญากรรม

ผู้ว่าฯ นครพนม เป็นประธานในงานราชพิธี ” วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2567 “ศาลาประชาคมประชุมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ผู้ว่าฯ นครพนม เป็นป…

คติธรรมยามเช้าพระธรรมวชิรธีรคุณ รศ.ดร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์พระอารามหลวงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

คติธรรมยามเช้าพระธรร…

#)อำเภอดงหลวง(#) จังหวัดมุกดาหารเ หล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ “131 ปี สถาปนาสภากาชาดไทย” ณ หอประชุมอำเภอดงหลวง

(#)อำเภอดงหลวง(#) จั…

You missed