หมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

คติธรรมยามเช้า พระธรรมวชิรธีรคุณ รศ.ดร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง

คติธรรมยามเช้า พระธรรมวชิรธีรค…

พังงา-เตรียมต้อนรับนายกดูพื้นที่สร้างสนามบินอันดามันที่โคกกลอย ด้านชาวบ้านยินดีแต่ต้องจ่ายค่าทดแทนที่ดินและผลอาสิน

พังงา-เตรียมต้อนรับนายกดูพื้นท…

น่านมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่สถานประกอบการที่มีสถานะ ยังดำเนินกิจการอยู่ และไม่มีหนี้ค้างชำระย้อนหลัง 5 ปี และมอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณเครือข่าย “บวร” ดีเด่น

น่านมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่…