หมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

สมุทรสงคราม# มูลนิธิสว่างเบญจธรรม สมุทรสงคราม จัดพิธีพะเก่ง นาย มนตรี เล็กวิจิตรธาดา ประธานมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม(เม่งกักเซี่ยงตั๊ว)พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ

#สมุทรสงคราม# มูลนิธิสว่างเบญจ…

แถลงข่าวความสำเร็จของงาน กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

แถลงข่าวความสำเร็จของงาน กิจกร…

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 32 มอบน้ำสะอาดจำนวน 6,000 ลิตร ช่วยเหลือภัยแล้งให้กับสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดลำปาง

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบ…

“ชมคลิป”สส.พีระเดช ศิริวันสาณห์ เขต5นครสวรรค์พรรคภูมิใจไทยได้รับมอบหมายจากท่านปธ.กมธ.การคมนาคม สส.ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ให้เป็น ปธ.อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาท่าอากาศยานของจังหวัดสุรินทร์

สส.พีระเดช ศิริวันสาณห์ เขต5นค…

คติธรรมยามเช้าพระธรรมวชิรธีรคุณ รศ.ดร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์พระอารามหลวงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

คติธรรมยามเช้าพระธรรมวชิรธีรคุ…

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic CPR & AED)” เพื่อเสริมศักยภาพให้บุคลากรในสังกัดฯ

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดโครงก…

You missed