เดือน: พฤษภาคม 2024

พิษณุโลก พล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 /ประธาน กบว.ทบ.3 ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองทัพภาคที่ 3 ระบบ AM ความถี่ 1116 KHz และ ความถี่ 1188 KHz ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และ ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองทัพภาคที่ 3

พิษณุโลก พล.ท.ประสาน…

ชัยภูมิ Kick off โครงการนำร่อง “จัดตั้งผู้จัดการมรดกออนไลน์” เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรม ลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ชัยภูมิ Kick off โคร…

สภาเด็กและเยาวชน : เทศบาลนครนครสวรรค์ส่งเสริมกิจกรรม เรียนรู้สร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติ เสริมสร้างทักษะ สู่การพัฒนาต่อยอดในอนาคต

สภาเด็กและเยาวชน : เ…

จังหวัดชลบุรี กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส. Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

จังหวัดชลบุรี กิจกรร…

จังหวัดชลบุรี ประชุมการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประชุมการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น

จังหวัดชลบุรี ประชุม…

You missed